Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Загальний відділ

Основними завданнями Відділу є:


Документально-технічне забезпечення діяльності керівництва Старосалтівської селищної ради та її виконавчих органів, ведення у Старосалтівській селищній раді та її виконавчих органах діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого комітету селишної ради;


Організація належної роботи, в основу якої покладено принципи служіння територіальній об’єднаній громаді, дотримання прав місцевого самоврядування, неухильного дотримання вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 3агальний відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань документльно-технічного забезпечення:


Здійснює ведення діловодства виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради з питань документально-технічного забезпечення;


Здійснює експертизу нормативно-правових актів, розпорядчих документів (рішень виконавчого комітету селиш;ної ради та розпоряджень селищного голови) щодо їх відповідності Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради та іншим нормативноправовим актам з питань діловодства;


Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву Старосалтівської селищної ради та на виконання, розмножує, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію, ріщення виконавчого комітету та ріщення Старосалтівської селищної ради, розпорядження селищного голови, інші документи виконавчого комітету Старосалтівської селишної ради;


Забезпечує здійснення діловодства за запитами на інформацію, надісланими поштою та засобами факсимільного зв’язку, а також за документами, складеними на виконання запитів на інформацію;


Надає для оприлюднення на офіційному сайті селишної ради рішення виконавчого комітету та сесії селишної ради, розпорядження селищного голови, порядок денний сесії селищної ради;


Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва Старосалтівської селищної ради;


Спільно з іншими структурними підрозділами Старосалтівської селишної ради забезпечує підготовку і проведення засідань виконавчого комітету селишної ради. Здійснює ведення протокольної роботи виконавчого комітету селишної ради (протоколи засідань виконавчого комітету ради);


За дорученням селищного голови перевіряє в структурних підрозділах виконавчого комітету ради стан організації діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів, вивчає роботу діловодних служб цих органів, надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами;


Здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті ради, готує довідки, доповідні записки, зведення, звіти, інформації з питань роботи з документами, відповідно до плану роботи інформує керівництво виконавчого комітету ради з цих питань;


Забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів роботи з документами, комп’ютеризації діловодних процесів та інщих напрямів діяльності, надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату ради, інт и м підрозділам виконавчого комітету ради;


Сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками ради, підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб виконавчого комітету;


Забезпечує облік, зберігання бланків інформаційних, організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів і законність користування ними;


Складає номенклатуру справ, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах справ, приймання документів відділів на зберігання до поточного архіву ради;


Організовує та здійснює контроль за розглядом звернень громадян посадовими особами селищної ради та керівниками комунальних закладів, здійснює контроль за проведенням ними особистого прийому громадян, контролює надходження скарг та пропозицій в відповідних скриньках;


Організовує та здійснює контроль за виконанням інформаційних запитів посадовими особами селищної ради та керівниками комунальних закладів;


Організовує та здійснює контроль за виконанням доручень селищного голови посадовими особами селищної ради


Організовує роботу поточного архіву ради, забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі для передачі на державне зберігання, готує і передає справи на зберігання до архіву ради;


Загальний відділ при вирішенні питань, які належать до його відання, взаємодіє з відділами ради та інщими структурними підрозділами виконавчого комітету ради, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. 

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше