Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Оголошення
22.11.2021

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту документу державного планування Детального плану території

для будівництва та розміщення станції сортування твердих побутових відходів

за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області

 

 

1. Замовник СЕО

Замовником проєкту документу державного планування є Старосалтівська селищна рада. Юридична адреса: 62560, Харківська область, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, буд. 15. Електронна адреса: rada@stsaltiv.gov.ua, тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.

 

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є документом державного планування місцевого рівня, який розробляється з метою вирішення таких питань, як: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови тощо; формування принципів планувальної організації забудови; функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами; містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території; черговість та обсяги інженерної підготовки території; система інженерних мереж; порядок організації транспортного і пішохідного руху.

Детальним планом території для будівництва та розміщення станції сортування твердих побутових відходів за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області розглядається територія розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області – на відстані 4 км на схід від селища Старий Салтів, та 2,7 км на південь від села Зарічне. На території, яка входить в межі детального плану, знаходиться існуюче звалище твердих побутових відходів. Система існуючих планувальних обмежень на території розробки детального плану представлена: охоронною зоною високовольтних повітряних ЛЕМ високої напруги (35 кВ) – 15 м; головним під’їздом до даної території від існуючої ґрунтової дороги, яка має виїзд до автодороги    О-210823.

Детальний план території розробляється у відповідності до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» та на підставі рішення Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області XII (позачергової) сесії VІII  скликання від 15 червня 2021 року № 860 «Про розробку детального плану території для розміщення полігону твердих побутових відходів за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області» та рішення Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області ХVIІІ  сесії VІІІ скликання від 28 вересня 2021 року № 1912 «Про внесення змін до  рішення XII (позачергової) сесії Старосалтівської селищної ради VІІІ скликання від  15.06.2021 року № 860».

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Загальна площа розробки детального плану території для будівництва та розміщення станції сортування твердих побутових відходів за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області становить 5,7350 га.

У складі станції сортування твердих побутових відходів передбачено: виробнича будівля з навісом для розвантаження ТПВ та складами для зберігання вторинної сировини; будівля прохідної з автомобільною ваговою з навісом, дезбар’єр, навіс для зберігання спецтранспорту; навіс для зберігання запасу палива, відкритий майданчик для зберігання будівельного сміття, трави та листя; місце для тимчасового зберігання автомобілів, під’їзні шляхи, проїзди.

На земельній ділянці передбачається розміщення проєктної станції сортування твердих побутових відходів, яка передбачена для механічного розділення ТПВ за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками вторинної сировини тощо з метою підготовки відходів (зменшення їх за обсягом) до утилізації чи захоронення. Впровадження планованої діяльності по утилізації, видаленню, обробленню, знешкодженню, захороненню побутових відходів може мати значний вплив на довкілля (пункт 11 частина 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної пунктом 13 частини третьої статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних ймовірних екологічних наслідків, пов’язаних з реалізацією Детального плану території для будівництва та розміщення станції сортування твердих побутових відходів за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, наступні:

а) для довкілля:

 1. Атмосферне повітря – можливе забруднення від існуючого звалища твердих побутових відходів та автомобільного транспорту. З метою покращення стану атмосферного повітря проєктом ДДП заплановано благоустрій та озеленення 100-метрової санітарно-захисної зони станції сортування твердих побутових відходів у відповідності до вимог ДБН В.2.4-2-2005, а саме: проєктування проїздів з твердим покриттям; влаштування мережі зовнішнього освітлення; влаштування смуг озеленення по периметру станції сортування ТПВ; влаштування бетонної огорожі по периметру станції сортування твердих побутових відходів; облаштування території зеленими насадженнями. В межі нормативної санітарно-захисної зони від станції сортування твердих побутових відходів території житлового, громадського та рекреаційного призначення не потрапляють;
 2. Ґрунти – можливе забруднення, засмічення ґрунтів від існуючого звалища твердих побутових відходів, від поверхневих (дощових і талих) стічних вод з території, що розглядається детальним планом. Проєктом ДДП передбачається організація відведення дощових і талих стічних вод, влаштування очисних споруд зливової каналізації (бензомаслоуловлювач), що дозволить знизити ризик забруднення ґрунтів;
 3. Поводження з відходами – можливе забруднення і засмічення ґрунтів, забруднення ґрунтових вод від існуючого звалища твердих побутових відходів. З метою зменшення обсягу ТПВ ДДП заплановано розміщення проєктної станції сортування твердих побутових відходів, яка передбачена для механічного розділення ТПВ за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками вторинної сировини тощо з метою підготовки відходів до утилізації чи захоронення;
 4. Водні ресурси – можливе забруднення водних об’єктів від існуючого звалища твердих побутових відходів. Проєктом ДДП передбачається організація відведення дощових і талих стічних вод, влаштування очисних споруд зливової каналізації (бензомаслоуловлювач), що дозволить знизити ризик забруднення ґрунтових вод;
 5. Здоров’я населення – санітарно-епідеміологічне навантаження на здоров’я населення відсутнє та не очікується, в зв’язку з тим, що об’єкт можливого впливу – існуюче звалище ТПВ відокремлене від житлової та громадської забудови на відстані 4 км від селища Старий Салтів, та 2,7 км від села Зарічне, що забезпечує сприятливі санітарно-гігієнічні умови;

б) для територій з природоохоронним статусом – в зв’язку з відсутністю на території проєктування об’єктів природно-заповідного фонду, проєктні рішення ДДП не  мають впливу на території з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – зважаючи на географічне положення території, на якій заплановано реалізація рішень ДДП транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі здоров’я населення, відсутні та не  очікуються.

5. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

З метою розгляду альтернативних проєктних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для будівництва та розміщення станції сортування твердих побутових відходів за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проєктних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки. Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається:

-   Проведення аналізу існуючих матеріалів щодо стану довкілля (доповідь про стан довкілля, дані моніторингу стану довкілля, статистичні дані та таке інше);

-   Лабораторні дослідження стану довкілля та їх аналіз (у разі необхідності);

-   Проведення незалежний експертних оцінювань та наукових досліджень (у разі необхідності).

7.Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, що передбаченні діючим законодавством та нормативно-правовими актами.

Детальним планом території для будівництва та розміщення станції сортування твердих побутових відходів за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області передбачені заходи, для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • дотримання нормативної відстані від об’єктів проєктування;
 • організація санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;
 • благоустрій та озеленення проєктної території;
 • покращення дорожнього покриття;
 • виготовлення проїздів та майданчиків з твердим покриттям;
 • вертикальне планування проєктної території, забезпечення відводу та очистки поверхневих стічних вод;

-           впровадження рішень ДДП у відповідності до вимог Закону України «Про відходи» та інше.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проєкту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених вимогами статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детального плану території для будівництва та розміщення станції сортування твердих побутових відходів за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області» подаються до Старосалтівської селищної ради, за адресою: 62560, Харківська область, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, буд. 15. На електронну адресу: rada@stsaltiv.gov.ua з темою листа «щодо стратегічної екологічної оцінки».

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для будівництва та розміщення станції сортування твердих побутових відходів за межами населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

2021 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше